Samarbeidspartnere

 

Franchiseportalen

Franchiseportalen er en internettportal for franchise og franchisemuligheter i Norge. Sidene ble lansert våren 2014, og vil lanseres i ny drakt i 2018. Du vil finne en god oversikt over de viktigste franchisekjedene, i tillegg til nyttig informasjon om franchise. Cappa eier og drifter portalen.

Besøk siden: www.franchiseportalen.no

 

Franchisearkitekt

Franchisearkitekt er et skandinavisk nettverk av spesialister med tilknytning til franchise. Forretningsideen er å tilby markedets beste kompetanse innen de områder der franchisekjeder har viktige behov. Kundene er i hovedsak foretak som vil eller har ekspandert med franchise som forretningsmodell. FranchiseArkitekt tilbyr en unik kombinasjon av kunnskap og erfaring innen franchising, uansett hvor i prosessen man befinner seg. Cappa er med i Franchisearkitekt, som ressurs på rekruttering.

Besøk siden: www.franchisearkitekt.no

 

Jonas Ideström

Jonas Ideström er konsulent og siviløkonom, siden 1990 har han drevet med utvikling av franchisekjeder. Jonas har i en årrekke vært styreleder i den svenske franchiseforeningen Svensk Franchise, og har også i flere år vært styremedlem i European Franchise Federation (EFF). Han har lang erfaring som leder for flere store franchisekjeder i Sverige. Sammen med advokat Anders Fernlund har han skrevet boken FranchisePraktikan. Boken er også gitt ut på norsk med tilpasninger ved advokat Endre Storløkken. Jonas er initiativtaker til det skandinaviske nettverket Franchisearkitekt.

Besøk siden: www.franchisearkitekt.se eller www.franchisearkitekt.no

 

Advokatfirmaet SGB Storløkken

Storløkken yter bistand med hovedvekt på forretningsjus – franchise, eiendom og entreprise. Firmaet bistår næringslivet særlig med distribusjons- og mellommannsrettslige spørsmål, selskapsrett, arbeidsrett, kontraktsrett med mer. Storløkken er fast advokatforbindelse for en rekke av de største aktørene innen tjenesteyting og varehandel i Norge, herunder ledende franchise- og distribusjonskjeder.

Besøk siden: www.storlokken.no

 

MR Group

MR Group er et konsulentfirma innen handelseiendom som finner frem til de beste lokaler og beliggenheter for norske og internasjonale konsepter.

MR Group arbeider aktivt med alle parter i bransjen, og har til enhver tid god kunnskap over de største handelsområdene i Norge.

Besøk siden: www.mrgroup.no

 

Jan Ketil Arnulf

Jan Ketil Arnulf er en anerkjent organisasjonspsykolog, rådgiver, forfatter, foreleser og forsker. Han er utdannet dr. psykol, spes. klinisk psykologi, spes. arbeids- og organisasjonspsykologi. Han er blant annet forfatter av boken «Hva er Ledelse» (Universitetsforlaget, 2012). Arnulf har egen konsulentvirksomhet i tillegg til arbeidet som professor ved Institutt for ledelse og organisasjon på BI.

Jan Ketil Arnulf kan kontaktes på jan.k.arnulf@bi.no.