Ønsker du å være med på å bygge opp det mest spennende bransjenettverket i kjøpesenterindustrien?

Nordic Council of Shopping Centers er en nordisk forening med ca 1.200 medlemmer, hvorav ca 350 medlemmer er i Norge. Foreningen har aktiviteter i alle nordiske land, og har som formål å lage gode møteplasser for bransjen gjennom fagseminarer, studieturer og konferanser. NCSC står bak Nordens største bransjetreff, Kjøpesenterkonferansen hvert år, hvor rundt 500 bransjefolk samles over 2 dager. NCSC står også bak utdeling av kjøpesenterprisene: Årets kjøpesenter, Årets butikkjede, Årets driftsteam og Den Gyldne Idé.

Markedssjef / Marketing Manager
 
Vi søker en dyktig og dedikert person som vil være med å videreutvikle NCSCHovedoppgavene vil være å utvikle NCSC sitt produkt for norske og nordiske medlemmer.
Markedssjef går inn som leder for en prosjektleder, og vil ha ansvar for de events som NCSC står bak. Stillingen er beregnet til å utgjøre ca et halvt årsverk, med muligheter for å utvikle den i tråd med arbeidsoppgavene.
 Arbeidsoppgaver:
 • være ansvarlig for planlegging og gjennomføring av seminarer og studieturer.
 • utarbeide markedsplaner og aktivitetsplaner.
 • være ansvarlig for planlegging, gjennomføring og utvikling av Kjøpesenterkonferansen.
 • være ansvarlig for gjennomføring og delta i/bidra till utvikling av NCSC Awards i NORGE: Årets Kjøpesenter, Årets Butikkjede, Årets Driftsteam og Den Gyldne Idé.
 • utvikle foreningens forhold til samarbeidspartnere og sponsorer.
 • medlemsrekruttering.
 • kontaktperson mot norske medlemmer.
 • delta på styremøter / arbeidsmøter.
 • budsjett- og regnskapsoppfølging.
 • utvikle foreningen i tråd med foreningens visjoner og målsetning.
 • utvikle ”NCSC Young Professional” - nettverk i Norge.
 • være foreningens ansikt utad i Norge.
 Du bør:
 • være ryddig og strukturert.
 • være utadvendt og sosial.
 • være god på å utvikle og forvalte nettverk.
 • kunne jobbe selvstendig.
 • ha gode samarbeidsevner.
 • evne å se helhetlige løsninger på nasjonalt og nordisk nivå.
 • ha relevant erfaring.
 • ha erfaring fra salg av events, sponsorater og utstillere på events.
 • være prosjektorientert og kunne takle mange baller i luften.
 • ha god gjennomføringsevne.
 • ha gode kunnskaper om sosiale medier og digitale verktøy.
 • ha gode kunnskaper i engelsk, skriftlig og muntlig.
 • ha gode kunnskaper i excel.
 • ha erfaring og kunnskap fra CRM.
 
Stillingen vil være meget selvstendig, og krever gode samarbeidsevner og evner til å organisere og lede. Lederrollen vil være for en prosjektleder i Norge. Arbeidsmengden vil variere gjennom året, knyttet opp til de aktivitetene som skal gjennomføres. Den vil gi et godt nettverk i den norske og nordiske kjøpesenterbransjen.Stillingen vil inngå som en del sammen med de øvrige nordiske markedssjefer. Det må påregnes jevnlige arbeidsmøter i Stockholm mellom markedssjefene og den nordiske ledelse/sekretariat. Og utav dette vil det utløses ulike oppgaver i regi av, og i samarbeid med det nordiske sekretariat. 
 

Høres dette spennende ut?

 • Din interesse for stillingen vil bli behandlet konfidensielt, om ønskelig også i forhold til oppdragsgiver i den innledende fase. 
 • Du er velkommen til å registrere en kortfattet søknad og CV.
 • Søknadene blir vurdert fortløpende, vi ønsker derfor at din søknad blir registrert snarlig.


Om rekrutteringsselskapet Cappa:

 • Cappa er et fremtidsrettet selskap med gjennomprøvde metoder og et solid nettverk i hele Skandinavia.
 • Cappa er spesialister på rekruttering og utvelgelse av ledere, nøkkelpersoner, franchisetakere og masterfranchisetakere. 
 • Cappa har hovedfokus på rekruttering til kjeder innen handel, servering og tjenesteytende virksomhet, men vi bistår også leverandører, aktører innen bl.a. eiendom, logistikk og senterdrift. 
 • Cappa hjelper kjedekonsepter med ekspansjon i Europa og med å hente inn utenlandske kjedekonsepter til Norge.
 • Les mer på www.cappa.no 

Følg Cappa på LinkedIn og Facebook

 

Nordic Council of Shopping Centers NCSC, Norge

Arbeidssted:

Oslo

Adresse:


0026 Oslo

Søknadsfrist:

Snarest

Lenker:

Kontaktpersoner

Magne Lome

Senior rådgiver / Partner

23 38 38 85

913 92 881

magne.lome@cappa.no